Exploit:Java CVE – Microsoft Security Esentials

By | maart 23, 2013

Een vraag die regelmatig terugkomt omtrent Microsoft Security Esentials is wat men dient te doen als er meldingen komen zoals “Virus: Expoit:Java/CVE-2013-0422” of “Virus: Exploit:Java/CVE-2013-0431” en hoe dit verwijderd dient te worden. Microsoft Security Essentials toont bij deze melding altijd een waarschuwingsniveau en vaak worden deze als ernstig bestempeld.

Wanneer u zo’n melding krijgt betekent dit niet direct dat uw computer geïnfecteerd is met een virus of andere malware variant, maar wel dat uw computer kwetsbaar is doordat er een verouderde versie van Java aanwezig is die bekende “exploits” bevat. Eveneens kan deze melding veroorzaakt worden door items die zich bevinden in de Java Cache van Windows.

Java verwijderen en updaten.

  • Ga naar Start > Configuratiescherm > Programma’s > Programma’s en Onderdelen.
  • Als Java is geïnstalleerd hoort hier één versie te staan. In het geval het meerdere versies zijn is het verstandig de oudste versies te verwijderen.
  • Op de website van Sun kunt u controleren of u over de laatste versie van Java beschikt.

Java cache legen

Ga naar Start > Configuratiescherm.
Dubbelklik op het pictogram Java in het Configuratiescherm.
Het venster Java Control Panel wordt weergegeven.
Java cache opschonen

Klik op Settings “Instellingen” onder Temporary Internet Files “Tijdelijke internetbestanden”.
Het dialoogvenster Temporary Files Settings (Instellingen voor tijdelijke bestanden) wordt weergegeven.

Java cache opschonen.

Klik op Delete Files (Bestanden verwijderen).
Het dialoogvenster Delete Temporary Files (Tijdelijke bestanden verwijderen) wordt weergegeven.

Java cache opschonen.

Dit venster bevat drie opties voor het leegmaken van de cache.

Applications ans applets
– Trace and logiles.

Klik op OK in het venster Delete Temporary Files (Tijdelijke bestanden verwijderen).
Opmerking: hiermee worden alle gedownloade toepassingen en applets uit de cache verwijderd.

Systeem controleren op aanwezigheid van virussen en andere malware.

Gratis hulp bij virussen
Wanneer u het vermoeden heeft dat uw computer geïnfecteerd is met een virus, adware, spyware of andere malware is het raadzaam om uw computer grondig te controleren op aanwezigheid van malware, hiervoor kunt u gebruik maken van het onderstaande stappenplan.

Middels deze handleiding die uit drie stappen bestaat kunnen de experts op het forum van PC Web Plus uw computer grondig controleren op aanwezigheid van malware.

  1. RSIT uitvoeren (Analyse programma waarmee handmatig uw computer gecontroleerd wordt).
  2. HitmanPro (Cloud-scanner om te controleren op actieve malware)
  3. MalwareBytes Anti-Malware (Malwarescanner om uw gehele computer te controleren)

Stap 1 Aanmelden op PC Web Plus

Stap 2 Nieuwe onderwerp openen op het forum

Vervolgens wordt u op het forum door een “expert” op het gebied van het verwijderen van virussen en malware geholpen, dit gebeurd geheel individueel. Uw probleem wordt dus geheel één op één behandeld door de betreffende `security specialist´ op het forum van PC Web Plus.

Zoekopdrachten:

  • exploit:java/cve-2013-0431
  • exploit java cve
  • exploit java
  • cve-2013 virus