Gebruik maken van de Windows herstelconsole

By | juli 22, 2012

In dit artikel wordt de werking van de herstel console van Windows beschreven en hoe u de herstelconsole en beschikbare functies gebruikt en kunt installeren als opstartoptie.

Let op!!! door het verkeerd gebruiken van de herstelconsole kan het systeem beschadigd raken met alle gevolgen van dien.
Bij systemen met een recovery partitie (disc to disc recovery) is het af te raden om gebruik te maken van de optie
bootrec.exe /fixmbr dit commando overschrijft de aanwezige “Master Boot Record” waardoor de aanwezige recovery optie niet meer correct zal functioneren.

Recovery (herstel) cd’s.

Heeft u geen Windows cd / dvd dan kunt u via deze link voor Windows Vista en 7 een recovery disc downloaden waarmee u het systeem kunt herstellen.
Hiermee kunt u niet de recovery console installeren en een herinstallatie (reinstall) van Windows uitvoeren, maar u heeft wel de beschikking tot de volgende opties.

1. Startup Repair
Hiermee wordt geprobeerd Windows automatisch te herstellen.

2. System Restore
Hiermee kunt u eerder gemaakte systeemherstelpunten terug zetten.

3. System Image Recovery
Hiermee kunt u het systeem herstellen met een eerder aangemaakte image van het systeem.

4. Windows Memory Diagnostic
Hiermee wordt de computer gecontroleerd op hardware en geheugen problemen (errors).

5. Command Prompt
Via de Command Prompt kunt u het systeem doormiddel van commando’s proberen te herstellen.

Het installeren van de herstelconsole als opstartoptie.

Met behulp van de Windows cd kan de recovery console geïnstalleerd worden op het gebruikte systeem, hierdoor wordt deze optie aan het boot menu van Windows toegevoegd.

 • Plaats de Windows cd/dvd in de computer
 • Ga naar start>uitvoeren of geef het onderstaande commando op in het zoekvenster van het startmenu en klik op OK.
 • X:\i386\winnt32.exe /cmdcons (Let op de gebruikte spaties)
 • Het installatie programma om de herstelconsole te installeren zal nu starten.
 • Als de installatie gereed is verwijder je de Windows cd/dvd en herstart je de computer.
 • Bij het opstarten zal er nu een keuze menu verschijnen, met als tweede optie de herstelconsole.

Het starten van de herstelconsole vanaf de Windows cd / dvd.

De herstelconsole kan ook direct vanaf de Windows cd / dvd gestart worden, zorg ervoor dat de cd / dvd drive in de BIOS wel als first bootdevice staat ingesteld.

 • Plaat de Windows cd /dvd en start de computer.
 • Druk nu op een willekeurige toets als hierom gevraagd wordt om vanaf de cd / dvd op te starten.
 • Volg de aanwijzingen op het scherm en in het menu kiest u voor de herstel optie door R in te drukken.

Aanmelden bij de herstelconsole.

Zodra de computer is gestart in de herstelconsole kunt u zich op de onderstaande manier aanmelden bij de juiste Windows installatie.

 • Selecteer nu de installatie waarbij u zich wilt aanmelden b.v. 1:C:\Windows hierachter typt u de 1 in en drukt u op enter.
 • Hierna zal er gevraagd worden om het administrator wachtwoord, geef deze op en druk op enter. Indien er geen wachtwoord is ingesteld volstaat het drukken op enter om door te gaan.

Problemen bij het aanmelden.

Indien u problemen heeft bij het aanmelden van de herstelconsole wat betreft het wachtwoord, dan kunt u dit op de onderstaande manier oplossen.

Open nu kladblok, kopieer de onderstaande dikgedrukte tekst daarin en kies opslaan als “alle bestanden” onder de naam fix.reg en klik op opslaan, dubbelklik op het bestand om de register wijziging door te voeren.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole] 
"SecurityLevel"=dword:00000001

De gebruikte commando’s in de herstelconsole.

Hieronder staan de belangrijkste commando’s de gebruikt worden in de herstelconsole om het systeem te herstellen.

1. Bestandskenmerken aanpassen.
Doormiddel van het commando “atrrib” in combinatie met de onderstaande parameters kunnen de bestandskenmerken (attributen) van een bestand aangepast worden.
+R voegt het kenmerk alleen lezen (read only) aan een bestand toe.
-R verwijderd het kenmerk alleen lezen (read only).
+S voegt het kenmerk systeembestand aan het bestand toe.
-S verwijderd het kenmerk systeembestand.
+H voegt het kenmerk verborgen (hidden) aan een bestand toe.
-H verwijderd het kenmerk verborgen (hidden).

2. Bootloader herstellen / aanpassen.
Met het commando bootrec.exe /fixboot wordt de originele bootloader (opstart sectorcode) weer teruggeschreven naar het bestandssysteem.

Met het commando bootcfg /rebuild kunt u systeem laten scannen op aanwezige Windows installaties, hiermee kunt u dus in het geval van dual-boot problemen de bootloader herstellen.

3. Services uitschakelen.
Met het commando listsvc kunt u een lijst opvragen van alles geïnstalleerde services op het systeem.
Doormiddel van het commando disable kunt u een service uitschakelen (disable servicenaam)

Met het commando enable kan een service weer gestart worden, het opstarttype van de service is hierdoor nog hetzelfde als voor het uitschakelen.

Met de volgende toevoegingen kan het opstarttype van een service gewijzigd worden.
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

Doormiddel van enable servicenaam (opstartype) wordt deze gewijzigd.

4. Het vervangen van bestanden met expand.
Met het commando “expand” kunnen (gecomprimeerde) bestanden vanaf de Windows uitgepakt en gekopieerd worden, zoals op het onderstaande voorbeeld.
expand x:\i386\acces.cp_ c:\Windows\system32\access.cpl /Y (x = de driveletter van de cd / dvd drive)

5. Master Boot Record herstellen.
Doormiddel van het commando “bootrec.exe /fixmbr” wordt de Master Boot Record van de opstart-partitie overschreven.

Let op!!! Bij systemen met een recovery partitie (disc to disc recovery) is het af te raden om gebruik te maken van de optie bootrec.exe /fixmbr dit commando overschrijft de aanwezige “Master Boot Record” waardoor de aanwezige recovery optie niet meer correct zal functioneren.

Gedeeltelijke systeemherstel via de herstelconsole.

Door het gebruik van deze optie is het mogelijk dat u bepaalde eerder geïnstalleerde programma’s kwijt zult raken.

 • Geef nu achter de prompt één voor één de onderstaande vetgedrukte regels op.
 • C:\Windows>CD C:\system~1\_resto~1
 • C:\system~1\_resto~1\>dir
 • Nu wordt er een lijst met mappen getoond met b.v. de namen rp1 tot en met rp25
 • Als rp25 de laatst aanwezige map in de reeks nummers is geven we rp24 op.
 • C:\system~1\_resto~1>cd rp24
 • C:\system~1\_resto~1\rp23>cd snapshot
 • C:\system~1\_resto~1\rp23\snapshot>copy _registry_machine_system c:\windows\system32\config\system (Let op de gebruikte spaties en underscores)
 • Overwrite system [y,n]: y
 • C:\system~1\_resto~1\rp23\snapshot>exit

Herstart hierna de computer.

De geïnstalleerde herstelconsole verwijderen XP.

Nadat het systeem hersteld is is het in principe niet meer nodig om de herstelconsole in het opstartmenu te laten staan, op de onderstaande manier kan deze weer verwijderd worden.

 • Klik met de rechtermuisknop op “deze computer” en kies “eigeschappen
 • Open het tabblad “geavanceerd
 • Klik bij “opstart en herinstellingen” op “instellingen
 • Klik nu op de knop “bewerken” (kladblok) met boot.ini wordt nu geopend.
 • Verwijder nu de onderstaande blauwe vetgedrukte regel.
  • C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT=”Microsoft Windows Recovery Console” /cmdcons
 • Sla het bestand op en sta toe dat het gewijzigd is.
 • Verwijder nu de onderstaande map en bestand
  • C:\Cmdcons = map
  • C:\Cmldr = bestand

Heeft u vragen en of problemen met uw computer dan kunt u terecht op het forum van PC Web Plus voor gratis hulp en ondersteuning.
Gratis hulp bij virussen

Stap 1 Aanmelden op PC Web Plus

Stap 2 Nieuwe onderwerp openen op het forum

 

Zoekopdrachten:

 • windows 7 repareren zonder dvd