Java cache opschonen

By | april 3, 2011

Ga naar Start > Configuratiescherm.
Dubbelklik op het pictogram Java in het Configuratiescherm.
Het venster Java Control Panel wordt weergegeven.

Java cache opschonen

Klik op Settings “Instellingen” onder Temporary Internet Files “Tijdelijke internetbestanden”.
Het dialoogvenster Temporary Files Settings (Instellingen voor tijdelijke bestanden) wordt weergegeven.

Java cache opschonen.

Klik op Delete Files (Bestanden verwijderen).
Het dialoogvenster Delete Temporary Files (Tijdelijke bestanden verwijderen) wordt weergegeven.

Java cache opschonen.

Dit venster bevat drie opties voor het leegmaken van de cache.

Applications ans applets
– Trace and logiles.

Klik op OK in het venster Delete Temporary Files (Tijdelijke bestanden verwijderen).
Opmerking: hiermee worden alle gedownloade toepassingen en applets uit de cache verwijderd.