Overzicht CMD commando’s

By | februari 27, 2012

Addusers
Voeg toe of maak een lijst van gebruikers uit een CSV bestand..

ARP
Address Resolution Protocol.

Assoc
Verander bestands extensie associaties.

AT
Een commando laten uitvoeren om een bepaalde tijd..

Attrib
Verander de attributen (kenmerken) van een bestand..

Bootcfg
Bewerk de bootsettings van Windows..

Browstat
Haal Domein, browser en PDC informatie op..

CACLS
Verander de permissies van een bestand..

CALL
Roep een batch bestand op vanuit een batch bestand. Kan gebruikt worden in bijvoorbeeld batch programmatjes die uit meerdere bestanden bestaan..

CD
Change Directory – Naar een andere folder gaan..

CHANGE
Verander de settings van een Terminal Server Sessie.

CHKDSK
Check Disk – controleer en repareer hardeschijf problemen..

CHKNTFS
Controleer het NTFS bestandssysteem..

CHOICE
Vraag naar keyboardinput vanuit een batchbestand..

CIPHER
Bestanden en mappen encrypteren of decrypteren.

CleanMgr
Automatisch opruimen van de tijdelijke bestanden en de vuilbak..

CLEARMEM
Geheugen lekken leegmaken..

CLIP
Kopieer STDIN naar het clipboard..

CLS
Het scherm leegmaken..

CLUSTER
Windows Clustering.

CMD
Start een nieuwe command shell..

COLOR
Verander de kleur van het CMD window..

COMP
Vergelijk de inhoud van twee of een reeks bestanden..

COMPACT
Compresseer bestanden en mappen op een NTFS partitie..

COMPRESS
Compresseer een bestand op een NTFS partitie..

CON2PRT
Maak of verbreek een verbinding met een printer..

CONVERT
Converteer een schijf met FAT indeling naar een NTFS indeling..

COPY
Kopieer één of meerdere bestanden van locatie A naar B..

CSVDE
Importeer of exporteer Active Directory(AD) data..

DATE
Toon of wijzig de datum..

Dcomcnfg
DCOM Configuratie tool.

DEFRAG
Defragmenteer een hardeschijf..

DEL
Verwijder één of meerdere bestanden..

DELPROF
Verwijder een NT gebruikers profiel..

DELTREE
Verwijder een map met alle inhoud..

DevCon
Device Manager Command Line tool..

DIR
Toon een lijst van bestanden en mappen..

DIRUSE
Toon het hardeschijf gebruik..

DISKCOMP
Vergelijk de inhoud van twee diskettes..

DISKCOPY
Kopieër de inhoud van één diskette naar een andere..

DNSSTAT
DNS statistieken..

DSADD
Voeg een gebruiker (computer, groep…) toe aan Active Directory..

DSQUERY
Geef een lijst terug van de items in Active Directory..

DSMOD
Wijzig een gebruiker (computer, groep…) in Active Directory..

ECHO
Toon een bericht op het scherm..

ERASE
Verwijder één of meerdere bestanden..

EXIT
Sluit de CMD shell af..

EXPAND
Decompresseer bestanden..

EXTRACT
Decompresseer CAB bestanden..

FC
Vergelijk twee bestanden..

FDISK
Formateer een hardeschijf partitie..

FIND
Zoek een bepaalde string in een bestand..

FINDSTR
Zoek naar strings in bestanden..

FOR /F
Een loop door een aantal bestanden..

FORFILES
Een batch process op een aantal bestanden..

FORMAT
Formateer een hardeschijf..

FREEDISK
Controleer hoeveel vrije schijfruimte er is (in bytes)..

FSUTIL
Bestand en volume tools..

FTP
File Transfer Protocol.

FTYPE
Toon of bewerk bestand types..

GLOBAL
Toon lidmaatschap van global groups..

GOTO
Zorgt ervoor dat het batch program naar die bepaalde lijn gaat met het megegeven label..

HELP
Help opvragen..

HFNETCHK
Network Security Hotfix controleren..

IF
Conditioneel uitvoeren van een commando..

IFMEMBER
Geeft de huidige user terug in een NT werkgroep..

IPCONFIG
Configure IP.

KILL
Verwijder een programma uit het geheugen..

LABEL
Wijzig het label van een schijf..

LOCAL
Toon het lidmaatschap van local groups..

LOGEVENT
Schrijf text weg naar de NT event viewer..

LOGOFF
Log een gebruiker uit..

LOGTIME
Log de datum en tijd in een bestand..

MAPISEND
Verstuur een email vanuit de command line..

MEM
Toon het gegheugen gebruik..

MD
Maak een map aan..

MODE
Configureer een systeem apparaat..

MOUNTVOL
Beheer een volume mount punt..

MOVE
Verplaats bestanden van de ene folder naar de andere..

MOVEUSER
Verplaats een gebruiker van één domein naar een ander..

MSG
Verstuur een bericht..

MSIEXEC
Microsoft Windows Installer.

MSINFO
Windows NT diagnostics.

MSTSC
Terminal Server Connectie (Remote Desktop Protocol).

MUNGE
Zoek en vervang text in een bestand..

MV
Kopieër bestanden die in gebruik zijn..

NET
Beheer netwerk bronnen..

NETDOM
Domain Manager..

NETSH
Configureer network protocols..

NETSVC
Command-line Service Controller.

NBTSTAT
Toon netwerk statistieken (NetBIOS over TCP/IP).

NETSTAT
Toon netwerk statistieken (TCP/IP).

NOW
Toon de huidige datum en tijd..

NSLOOKUP
Name server opzoeken..

NTRIGHTS
Bewerk gebruikersaccount rechten..

PATH
Toon of verander het zoekpath voor programma’s.

PATHPING
Trace route en netwerk latency an packet loss..

PAUSE
Stop het uitvoeren van het batch bestand en toon een bericht..

PERMS
Toon permissies van een gebruiker..

PERFMON
Performatie Monitor.

PING
Test een netwerkconnectie uit..

PORTQRY
Toon status van poorten en services..

PRINT
Print een tekst document..

PRNCNFG
Toon, configureer of hernoem een printer..

PRNMNGR
Verwijder, voeg een printer toe, de default printer instellen..

PROMPT
Verander de command prompt..

PsExec
Voor een proces uit op een remote PC..

PsFile
Toon de remote geopende bestanden..

PsGetSid
Toon de SID van een computer of een gebruiker..

PsInfo
Toon informatie over een systeem..

PsKill
Einig een proces aan de hand van de naam of de ID..

PsList
Geef gedetaileerde informatie over processen..

PsLoggedOn
Wie is ingelogd. Lokaal of via een share..

PsLogList
Event log records.

PsPasswd
Wijzig het paswoord van een account..

PsService
Bekijk en beheer services..

PsShutdown
Sluit of herstart je computer..

PsSuspend
Eindig een process..

QGREP
Zoek in bestanden naar lijnen die overeen komen met een bepaald patroon..

RASDIAL
Beheer RAS connecties..

RASPHONE
Bheer RAS connecties..

RECOVER
Een beschadigd bestand terug halen van een defecte schijf..

REG
Lees, verander of verwijder register sleutels of waardes..

REGEDIT
Importeer of exporteer register instellingen..

REGSVR32
Registreer een DLL..

REGINI
Verander register permissies..

REM
Commentaar in een batch bestand..

REN
Hernoem een bestand..

REPLACE
Vervang of update een bestand met een ander..

RD
Verwijder één map of meerdere mappen..

RDISK
Maak een recovery schijf..

RMTSHARE
Deel een map of een printer..

ROUTE
Pas netwerk routing tabellen aan..

RUNAS
Voer een programma uit onder een ander gebruikersaccount..

RUNDLL32
Voer een DLL commando uit..

SC
Service Control.

SCHTASKS
Maak en verwijder tijdsafhankelijke taken..

SCLIST
Toon NT services.ScriptIt Control GUI applications.

SET
Toon, maak of verwijder omgevings variablen..

SHARE
Geef een lijst weer of bewerk bestands en printer shares..

SHORTCUT
Maak eene shortcut (.lnk bestand).

SHOWGRPS
Toon een lijst van de NT werkgroepen to welke een gebruiker behoord..

SHOWMBRS
Toon een lijst van gebruikers die tot een bepaalde werkgroep behoren..

SHUTDOWN
Sluit de computer af..

SLEEP
Wacht X aantal seconden..

SORT
Sorteer de invoer..

START
Voer programma of een commando uit in een nieuw scherm..

SU
Verander van gebruiker..

SUBINACL
Bewerk bestands en map permissies..

SUBST
Koppel een path aan een drive letter..

SYSTEMINFO
Geef een lijst weer met de configuratie van het systeem..

TASKLIST
Toon een lijst van programma’s en services die actief zijn..

TIME
Toon of wijzig de systeem tijd..

TIMEOUT
Vertraag het uitvoeren van een batch bestand..

TITLE
Verander de window titel..

TOUCH
Maak bestand timestamps..

TRACERT
Trace route naar een remote machine..

TREE
Grafische voorstelling van de mappen structuur..

TYPE
Toon de inhoud van een tekst bestand..

USRSTAT
Geef een lijst van domein gebruikersnamen en laatste logins..

VER
Toon versie informatie..

VERIFY
Controleer of een bestand is opgeslagen..

VOL
Toon schijf label..

WHOAMI
Toon de huidige username en het domein..

WINMSD
Windows system diagnostics.

WINMSDP
Windows system diagnostics II.

WMIC
WMI Commands.

XCACLS
Verander bestands permissies..

XCOPY
Kopieër bestanden en mappen.

Zoekopdrachten:

  • cmd commands