Installeren van essentiele updates

Windows Update

Voor elk besturingssysteem en of softwarepakket komen er regelmatig updates, patches en servicepacks uit. Deze updates kunnen ervoor zorgen dat er meer functies aan een bepaald besturingssysteem en of softwarepakket worden toegevoegd, maar deze updates worden ook uitgebracht om een besturingssysteem en of softwarepakket veiliger te maken. Besturingssystemen en of softwarepakketten die niet up-to-date zijn kunnen gevaarlijk …

Systeembestanden terugzetten in Windows

Als je een foutmelding krijg over een systeembestand kun je proberen om dit terug te zetten. Neem over uit de foutmelding: de naam van het bestand, en de plaats (map) waar het staat. Handmatig systeembestanden herstellen (Windows XP) Ga naar start>uitvoeren en geef het onderstaande commando op. Typ in: msconfig en druk op enter. Klik op …

Java cache opschonen

Java cache opschonen

Ga naar Start > Configuratiescherm. Dubbelklik op het pictogram Java in het Configuratiescherm. Het venster Java Control Panel wordt weergegeven. Klik op Settings “Instellingen” onder Temporary Internet Files “Tijdelijke internetbestanden”. Het dialoogvenster Temporary Files Settings (Instellingen voor tijdelijke bestanden) wordt weergegeven. Klik op Delete Files (Bestanden verwijderen). Het dialoogvenster Delete Temporary Files (Tijdelijke bestanden verwijderen) wordt weergegeven. Dit venster bevat drie opties …

Wachtwoorden wijzigen

De meeste malware maakt een uitgaande verbinding met een Command & Control-server waarbij er vertrouwelijke gegevens zoals bijvoorbeeld inloggegevens worden buitgemaakt, indien uw computer ge├»nfecteerd is geweest is het dan ook raadzaam om al uw gebruikte wachtwoorden te wijzigen. In het artikel gebruik van wachtwoorden staan diverse tips en adviezen omtrent het gebruik van wachtwoorden vermeld, …

Wat zijn stealth virussen

Wat zijn stealth virussen

Stealth virussen zijn gecamoufleerde virussen, dit wil zeggen dat het virus zich weet te verbergen voor virusscanners, internet security pakketten en andere beveiligingssoftware middels speciale beschermingsmechanismen. Dit gebruikte mechanisme werkt echter pas als het virus zich in het interne geheugen van de computer heeft weten te nestelen. Werking (stealth mechanisme) Als dit virus zich eenmaal in het …

PC beveiligen gebruikersaccounts

Tussen een beheerdersaccount ook wel een ‘administratoraccount’ genoemd en gebruikersaccounts zit veel verschil betreffende de beveiliging van uw computer. Wat is een beheerders / administrator account? Bij dit account zijn er dus volledige rechten en machtigingen op het systeem, en is in het beginsel bedoeld als een account waarmee u wijzigingen, instellingen en installaties van software en …

Risico’s bij het downloaden via P2P netwerken & Usenet

P2P (peer-to-peer) netwerken worden vooral gebruikt voor het uitwisselen van bestanden, en geheel zonder risico is dit niet. De bestanden die u download worden via het gebruikte P2P programma meestal ook weer automatisch gedeeld zodat andere gebruikers deze weer vanaf o.a. uw computer kunnen downloaden, in sommige programma’s kunt u deze optie wel uitschakelen, maar standaard …

Handleiding HijackThis

R0 – R1 – R2 – R3: Register sectie – Internet explorer start-/zoekpagina’s url’s. F0 – F1: Ini-files – Automatisch geladen programma’s. N1 – N2 – N3 – N4: Mozilla en Netscape start-/zoekpagina url’s O1: Hostfiles O2 Browser Helper Objects O3 – Internet Explorer Toolbars O4 – Automatisch startende programma’s O5 – Internet Explorer opties verborgen in configuratiescherm O6 – Internet opties ingesteld …

Verborgen mappen en bestanden weergeven

Standaard staat in Windows de optie “verborgen mappen en bestanden weergeven” uitgeschakeld, via de onderstaande methode kunt u deze optie inschakelen. Windows XP Open “Deze Computer”. Bovenin, in de menubalk selecteer je het menu “Extra” gevolgd door “Mapopties”. Klik op het tabblad “Weergave”. Selecteer “Verborgen bestanden en mappen weergeven” bij het onderdeel “Verborgen bestanden en mappen”. Haal het vinkje weg bij …

Risico’s van de veilige modus geforceerd starten

Risico’s van de veilige modus geforceerd starten. In het geval dat de F8 optie om de computer in de veilige modus op te starten niet werkt kan er geforceerd opgestart worden in de veilige modus op de volgende manier. Als de standaard F8 optie niet werkt om in de veilige modus van Windows te komen is het …