Tag Archives: Your access to this site has been restricted!

Your access to this site has been restricted!

Your access to this site has been restricted!

Wanneer u de melding “Your access to this site has been restricted!” krijgt in Internet Explorer, Firefox en of Google Chrome dan is uw computer geïnfecteerd met malware. Deze redirects worden onder andere veroorzaakt door een aangepaste hostfile in Windows. Het scherm met de melding “Your access to this site has been restricted!” stuurt u door naar een website waarop u gevraagd wordt een “survey” in te vullen. Wanneer u… Read More »